Rooster centraal examen

Eerste tijdvak 

Datum 

Tijd 

Vakken 

Donderdag 12 mei 

13.30 – 15.30  

Biologie 

Vrijdag 13 mei 

Vrijdag 13 mei

9.00  -  11.00  

13.30 – 15.00  

Geschiedenis 

Frans 

Maandag 16 mei 

13.30 – 15.30  

Nederlands 

Dinsdag 17 mei 

Dinsdag 17 mei

9.00  -  11.00 

13.30 – 15.30 

Duits 

Wiskunde 

Woensdag 18 mei 

13.30 – 15.30  

Engels 

Donderdag 19 mei 

13.30 – 15.30  

Nask I 

Vrijdag 20 mei 

13.30 – 15.30  

Economie 

Dinsdag 24 mei 

13.30 – 15.30 

Beeldende vakken 

Tweede tijdvak 

Datum 

Tijd 

Vakken 

Maandag 13 juni  

13:30 – 15:30 

Nask I 

Dinsdag 14 juni 

Dinsdag 14 juni

09.00 – 11.00 

13:30 – 15:30        

Geschiedenis 

Nederlands 

Woensdag 15 juni 

13:30 – 15:30 

Economie 

Donderdag 16 juni 

13:30 – 15:30 

Biologie 

Vrijdag 17 juni 

Vrijdag 17 juni

09.00 – 11.00 

13:30 - 15:30         

Beeldende vakken 

Wiskunde 

Maandag 20 juni 

09:00 – 11:00 

Duits 

Dinsdag 21 juni 

13:30 – 15:30    

Engels 

Woensdag 22 juni 

13:30 – 15:30 

Frans 

Derde tijdvak 

Datum 

Tijd 

Vakken 

Dinsdag 5 juli     

Dinsdag 5 juli   

09.00 – 11.00 

13:30 – 15:30        

Nederlands 

Geschiedenis 

Woensdag 6 juli 

Woensdag 6 juli

09.00 – 11.00 

13:30 – 15:30        

Wiskunde 

Biologie, Nask 

Donderdag 7 juli 

Donderdag 7 juli

Donderdag 7 juli

09.00 – 11.00 

13:30 – 15:30  

13:30 – 15:30      

Frans* 

Duits*

Beeldende vakken* 

Vrijdag 8 juli 

Vrijdag 8 juli

 

09.00 – 11.00 

13:30 – 15:30        

Economie 

Engels